Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. november 2016 - Strasbourg

3. Parlamentets sammensætning

De kompetente kroatiske myndigheder havde meddelt, at Ivica Tolić og Željana Zovko var blevet medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Andrej Plenković og Davor Ivo Stier med virkning fra den 24. oktober 2016.

Parlamentet tog deres udnævnelse til efterretning.

Ivica Tolić og Željana Zovkoi Parlamentets deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Tiemo Wölken var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Matthias Groote.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 14. november 2016.

Tiemo Wölken deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik