Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 21 noiembrie 2016 - Strasbourg

3. Componența Parlamentului

Autoritățile competente croate au comunicat alegerea în calitate de deputați în Parlamentul European a lui Ivica Tolić și a lui Željana Zovko, în locul lui Andrej Plenković și, respectiv, al lui Davor Ivo Stier, cu efect de la 24 octombrie 2016.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Ivica Tolić și Željana Zovko se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

Autoritățile competente germane au comunicat alegerea în calitate de deputat în Parlamentul European a lui Tiemo Wölken, în locul lui Matthias Groote.

Parlamentul a luat act de acest lucru, cu efect din 14 noiembrie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Tiemo Wölken se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Notă juridică - Politica de confidențialitate