Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga kroatiska myndigheterna hade meddelat att Ivica Tolić och Željana Zovko hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet i stället för Andrej Plenković och Davor Ivo Stier, med verkan från den 24 oktober 2016.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ivica Tolić och Željana Zovko fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Tiemo Wölken utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Matthias Groote.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 14 november 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Tiemo Wölken fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy