Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ALDE и GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия DEVE: Željana Zovko

комисия IMCO: Morten Løkkegaard на мястото на Catherine Bearder

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Željana Zovko

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Ivica Tolić

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Dubravka Šuica

Делегация за връзки с Арабския полуостров: Ángela Vallina на мястото на Dennis de Jong

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност