Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. listopadu 2016 - Štrasburk

5. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, ALDE a GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

výbor DEVE: Željana Zovko

výbor IMCO: Morten Løkkegaard, kterým je nahrazena Catherine Bearder

delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem: Željana Zovko

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Ivica Tolić

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Dubravka Šuica

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Ángela Vallina, kterou je nahrazen Dennis de Jong

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí