Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, ALDE och GUE/NGL hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

DEVE-utskottet: Željana Zovko

IMCO-utskottet: Morten Løkkegaard i stället för Catherine Bearder

delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo: Željana Zovko

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Ivica Tolić

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Dubravka Šuica

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Ángela Vallina i stället för Dennis de Jong

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy