Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Οκτωβρίου 2016, ενέκρινε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του κοινοβουλευτικού έτους 2018, το οποίο έχει ως ακολούθως:

—   από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου

—   από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου

—   από τις 28 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου

—   από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου

—   από τις 16 έως τις 19 Απριλίου

—   από τις 2 έως τις 3 Μαΐου

—   από τις 28 έως τις 31 Μαΐου

—   από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου

—   από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου

—   από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

—   από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου

—   από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου

—   από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου

—   από τις 28 έως τις 29 Νοεμβρίου

—   από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 στις 12 το μεσημέρι.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου