Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

6. Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018:

—   den 15–18 januari

—   den 5–8 februari

—   den 28 februari och den 1 mars

—   den 12–15 mars

—   den 16–19 april

—   den 2–3 maj

—   den 28–31 maj

—   den 11–14 juni

—   den 2–5 juli

—   den 10–13 september

—   den 1–4 oktober

—   den 22–25 oktober

—   den 12–15 november

—   den 28–29 november

—   den 10–13 december

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 22 november 2016 kl. 12.00.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 23.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy