Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 21 ta' Novembru 2016 - Strasburgu

8. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 332 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni kodifikata) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Vetturi (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta’ diskrepanzi ibridi ma’ pajjiżi terzi (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

INTA, IMCO

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (2016/2030(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perijodu 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Rapport dwar il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (2016/2056(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Deċizjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea (2016/2011(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 (2016/2063(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Rapport dwar il-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (2016/2076(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Rapport fuq opportunitajiet ġodda għal negozji żgħar ta' trasport, inkluż mudelli ta' negozju kollaborattivi (2015/2349(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Report dwar l-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma (2015/2350(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Rapport dwar lejn sistema definittiva ta' VAT u l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT (2016/2033(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Rapport dwar ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (2015/2352(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) Nru 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-merkurju, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Rapport dwar id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - linji gwida (2016/2080(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Rapport dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża (2016/2052(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2016/2067(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2016/2139(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Rapport dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2015 (2016/2150(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn l-Ukrajna u l-Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1342/2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Avviż legali - Politika tal-privatezza