Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI), το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου 2016, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο Europarl.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου