Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. listopadu 2016 - Štrasburk

11. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního listopadového plenárního zasedání (PE 593.806/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny ECR, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci na Západním břehu Jordánu, včetně osad (bod 95 PDOJ) změněn na „Výzvy mírového procesu na Blízkém východě“.

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a Marita Ulvskog proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (156 pro, 172 proti, 15 zdržení se).

Žádost skupin Verts/ALE a GUE/NGL, aby byla po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), zařazena jako šestý bod odpoledního pořadu jednání prohlášení Rady a Komise o stanovisku Soudního dvora ke slučitelnosti Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a Evropskou unií se Smlouvami.

Vystoupili: Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Anne-Marie Mineur ve prospěch žádosti a Daniel Caspary proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (170 pro, 184 proti, 9 se zdrželo).

Středa

beze změny

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Andrejs Mamikins, aby uctil památku 54 obětí, které si dne 21. listopadu 2013 vyžádalo zřícení supermarketu v Rize.

Právní upozornění - Ochrana soukromí