Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. november 2016 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2016 (PE 593.806/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ECR om at ændre titlen på redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen på Vestbredden og i bosættelserne" (punkt 95 på PDOJ) til "Udfordringer for fredsprocessen i Mellemøsten".

Talere: Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Marita Ulvskog imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (156 for, 172 imod, 15 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE og GUE/NGL om at opføre erklæringer fra Rådet og Kommissionen vedrørende Domstolens udtalelse om foreneligeheden af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada og Den Europæiske Union med traktaterne som sjette punkt på eftermiddagens dagsorden efter forhandlingen om betænkningen af Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

Talere: Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Anne-Marie Mineur for anmodningen, og Daniel Caspary imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (170 for, 184 imod, 9 hverken/eller).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Indlæg af Andrejs Mamikins til minde om de 54 mennesker, der mistede livet, da et supermarked i Riga styrtede sammen den 21. november 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik