Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 21. marraskuuta 2016 - Strasbourg

11. Käsittelyjärjestys
CRE

Marraskuun I 2016 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 593.806/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

ECR-ryhmä on pyytänyt, että komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ”Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (lopullisen esityslistaluonnoksen 95 kohta) otsikko muutetaan muotoon ”Lähi-idän rauhanprosessin haasteet”.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Marita Ulvskog tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (156 puolesta, 172 vastaan, 15 tyhjää).

Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmät ovat pyytäneet, että iltapäivän esityslistan kuudenneksi kohdaksi Anna Elżbieta Fotygan mietinnöstä (A8-0290/2016) käytävän keskustelun jälkeen lisätään neuvoston ja komission julkilausumat lausunnon pyytämisestä Euroopan unionin tuomioistuimelta Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa.

Puheenvuorot: Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Anne-Marie Mineur tukeakseen pyyntöä ja Daniel Caspary vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (170 puolesta, 184 vastaan, 9 tyhjää).

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Andrejs Mamikins käytti puheenvuoron kunnioittaakseen 21. marraskuuta 2013 Riiassa kauppakeskuksen romahduksessa menehtyneen 54 uhrin muistoa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö