Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 21. studenog 2016. - Strasbourg

11. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od studenog I 2016 (PE 593.806/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a o izmjeni naslova izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju na Zapadnoj obali, uključujući naselja (točka 95. konačnog nacrta dnevnog reda) u „Izazovi za mirovni proces na Bliskom istoku.

Govorili su: Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, i Marita Ulvskog, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (156 za, 172 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjevi Klubova Verts/ALE-a i GUE/NGL-a o upisu kao 6. točke dnevnog reda, nakon rasprave o izvješću Anne Elżbiete Fotyga (A8-0290/2016), izjava Vijeća i Komisije o mišljenju Suda o usklađenosti Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade I Europske unije s Ugovorima.

Govorili su: Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji su obrazložili zahtjev, Anne-Marie Mineur, koja je zahtjev podržala, i Daniel Caspary, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (170 za, 184 protiv, 9 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorio je Andrejs Mamikins u spomen na 54 žrtve urušavanja supermarketa u Rigi 21. studenog 2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti