Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 21 november 2016 - Straatsburg

11. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I 2016 (PE 593.806/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de ECR-Fractie om wijziging van de titel van de Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen" (punt 95 van de PDOJ) in "Uitdagingen voor het vredesproces in het Midden-Oosten".

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en Marita Ulvskog, om zich uit te spreken tegen het verzoek.

Bij ES (156 voor, 172 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de GUE/NGL-Fractie om als zesde agendapunt van de middag, na het debat over het verslag Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), verklaringen van de Raad en de Commissie betreffende het advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, door Anne-Marie Mineur, om het verzoek te steunen, en door Daniel Caspary, om zich uit te spreken tegen het verzoek.

Bij HS (170 voor, 184 tegen, 9 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins ter nagedachtenis van de 54 slachtoffers van de instorting van een supermarkt in Riga op 21 november 2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid