Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg

11. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2016 (PE 593.806/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny ECR o zmenu názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Predjordánsku vrátane osídľovania (bod 95 PDOJ) na Výzvy pre mierový proces na Blízkom východe.

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti a Marita Ulvskog proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 156, proti: 172, zdržali sa hlasovania: 15).

Žiadosť skupín Verts/ALE a GUE/NGL, aby po rozprave o správe, ktorú predkladá Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), boli ako šiesty bod popoludňajšieho programu schôdze zaradené vyhlásenia Rady a Komisie týkajúce sa stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou so zmluvami.

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti, Anne-Marie Mineur v prospech žiadosti a Daniel Caspary proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 170, proti: 184, zdržali sa hlasovania: 9).

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Andrejs Mamikins, aby si uctil pamiatku 54 obetí zrútenia strechy supermarketu v Rige, ku ktorému došlo 21. novembra 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia