Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. november 2016 - Strasbourg

11. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje novembra 2016 (PE 593.806/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine ECR za spremembo naslova izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko "Razmere na Zahodnem bregu, vključno z naselbinami" (točka 95 PDOJ) v "Izzivi za mirovni proces na Bližnjem vzhodu".

Govorila sta Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, ki je zahtevo utemeljil, in Marita Ulvskog, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (156 glasov za, 172 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

Zahteva skupin Verts/ALE in GUE/NGL, da se pod šesto točko dnevnega reda tega dne popoldan, po razpravi o poročillu Anne Elżbiete Fotyga (A8-0290/2016), uvrstita izjavi Sveta in Komisije o mnenju Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama.

Govorili so Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila, Anne-Marie Mineur, ki je zahtevo podprla, in Daniel Caspary, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil s poimenskim glasovanjem (170 za, 184 proti, 9 vzdržani).

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Andrejs Mamikins, ki je spomnil na 54 žrtev ob zrušitvi supermarketa v Rigi 21. novembra 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov