Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2063(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0302/2016

Внесени текстове :

A8-0302/2016

Разисквания :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Гласувания :

PV 22/11/2016 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0433

Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

12. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. [2016/2063(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Jonás Fernández, от името на групата S&D.

Изказа се Mario Draghi (председател на Европейската централна банка).

Изказаха се: Bernd Lucke, от името на групата ECR, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Ruža Tomašić и Peter van Dalen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič и Nicola Caputo.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi и Ramon Tremosa i Balcells.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 22.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност