Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2063(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0302/2016

Indgivne tekster :

A8-0302/2016

Forhandlinger :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Afstemninger :

PV 22/11/2016 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0433

Protokol
Mandag den 21. november 2016 - Strasbourg

12. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (forhandling)
CRE

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 [2016/2063(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Jonás Fernández for S&D-Gruppen.

Indlæg af Mario Draghi (Formand for Den Europæiske Centralbank).

Talere: Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira og Notis Marias.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Ruža Tomašić og Peter van Dalen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič og Nicola Caputo.

Talere: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi og Ramon Tremosa i Balcells.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 22.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik