Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2063(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0302/2016

Ingediende teksten :

A8-0302/2016

Debatten :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Stemmingen :

PV 22/11/2016 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0433

Notulen
Maandag 21 november 2016 - Straatsburg

12. Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag 2015 van de Europese Centrale Bank [2016/2063(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells leidt het verslag in.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira en Notis Marias.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Ruža Tomašić en Peter van Dalen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Mario Draghi en Ramon Tremosa i Balcells.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 22.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid