Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2063(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0302/2016

Teksty złożone :

A8-0302/2016

Debaty :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Głosowanie :

PV 22/11/2016 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0433

Protokół
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg

12. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Jonás Fernández w imieniu grupy S&D.

Głos zabrał Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego).

Głos zabrali: Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Valliego, Ruža Tomašić i Peter van Dalen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 22.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności