Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2063(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0302/2016

Texte depuse :

A8-0302/2016

Dezbateri :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Voturi :

PV 22/11/2016 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0433

Proces-verbal
Luni, 21 noiembrie 2016 - Strasbourg

12. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 [2016/2063(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, și Jonás Fernández, în numele Grupului S&D.

A intervenit Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene).

Au intervenit: Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira și Notis Marias.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Ruža Tomašić și Peter van Dalen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič și Nicola Caputo.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi și Ramon Tremosa i Balcells.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 22.11.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate