Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2063(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0302/2016

Predkladané texty :

A8-0302/2016

Rozpravy :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0433

Zápisnica
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg

12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Jonás Fernández v mene skupiny S&D.

V rozprave vystúpil Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Ruža Tomašić a Peter van Dalen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič a Nicola Caputo.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 22.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia