Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2063(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0302/2016

Ingivna texter :

A8-0302/2016

Debatter :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Omröstningar :

PV 22/11/2016 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0433

Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 [2016/2063(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Jonás Fernández för S&D-gruppen.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande).

Talare: Bernd Lucke för ECR-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli; Ruža Tomašić och Peter van Dalen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič och Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi och Ramon Tremosa i Balcells.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 22.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy