Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0294/2016

Внесени текстове :

A8-0294/2016

Разисквания :

PV 21/11/2016 - 13
CRE 21/11/2016 - 13

Гласувания :

PV 22/11/2016 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0434

Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

13. Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно [2016/2056(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията IMCO), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds и Ashley Fox.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Olle Ludvigsson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 22.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност