Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0294/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0294/2016

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 13
CRE 21/11/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0434

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες [2016/2056(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Ο Olle Ludvigsson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds και Ashley Fox.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Olle Ludvigsson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου