Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2056(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0294/2016

Ingivna texter :

A8-0294/2016

Debatter :

PV 21/11/2016 - 13
CRE 21/11/2016 - 13

Omröstningar :

PV 22/11/2016 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0434

Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

13. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (debatt)
CRE

Betänkande om grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2016/2056(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds och Ashley Fox.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Valdis Dombrovskis och Olle Ludvigsson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 22.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy