Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2959(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Разисквания :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

14. Финализиране на „Базел III“ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000136/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Финализиране на Базел III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, относно времето за изказвания на своята група, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira и Annie Schreijer-Pierik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke и Bernard Monot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, относно финализирането на „Базел III“ (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 23.11.2016 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност