Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2959(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Keskustelut :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 21. marraskuuta 2016 - Strasbourg

14. Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000136/2016) – Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri esitteli kysymyksen.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès ryhmänsä puheajasta, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira ja Annie Schreijer-Pierik.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke ja Bernard Monot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta Basel III:n viimeistelystä (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.4.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö