Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2959(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debatten :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 21 november 2016 - Straatsburg

14. Afronding Bazel III (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000136/2016) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Afronding Bazel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, over de spreektijd van haar fractie, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira en Annie Schreijer-Pierik.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke en Bernard Monot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, over de afronding van Bazel III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 23.11.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid