Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2959(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debaty :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg

14. Finalizacja pakietu Bazylea III (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, (O-000136/2016) które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Finalizacja pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, w sprawie czasu na wystąpienia członków jej grupy, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira i Annie Schreijer-Pierik.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke i Bernard Monot.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 23.11.2016.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności