Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2959(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Debatter :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

14. Fullbordandet av Basel III (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000136/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: Fullbordandet av Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen; Pervenche Berès yttrade sig om talartiden för sin grupp; Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira och Annie Schreijer-Pierik.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke och Bernard Monot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, om fullbordandet av Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 23.11.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy