Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)
 13.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)
 14.Финализиране на „Базел III“ (разискване)
 15.Европейски съюз за отбрана (кратко представяне)
 16.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (кратко представяне)
 17.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (174 kb) Списък на присъствалите (59 kb) Поименни гласувания (34 kb) 
 
Протокол (80 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (24 kb) 
 
Протокол (255 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Поименни гласувания (422 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност