Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)
 13.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)
 14.Финализиране на „Базел III“ (разискване)
 15.Европейски съюз за отбрана (кратко представяне)
 16.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (кратко представяне)
 17.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (174 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от поименно гласуване (34 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (24 kb) 
 
Протокол (255 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от поименно гласуване (422 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност