Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 21. november 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Parlamentets mødekalender - 2018
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 11.Arbejdsplan
 12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (forhandling)
 13.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (forhandling)
 14.Færdiggørelse af Basel III (forhandling)
 15.Europæisk forsvarsunion (kortfattet forelæggelse)
 16.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (kortfattet forelæggelse)
 17.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (150 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (34 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (26 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (335 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik