Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 21. marraskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (keskustelu)
 13.Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (keskustelu)
 14.Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (keskustelu)
 15.Euroopan puolustusunioni (lyhyt esittely)
 16.Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (lyhyt esittely)
 17.Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (59 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (34 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (26 kb) 
 
Pöytäkirja (235 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (411 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö