Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 21 november 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling fracties
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Het vergaderrooster van het Parlement - 2018
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (debat)
 13.Groenboek over financiële diensten voor consumenten (debat)
 14.Afronding Bazel III (debat)
 15.Europese defensie-unie (korte presentatie)
 16.Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (korte presentatie)
 17.De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (155 kb) Presentielijst (59 kb) Hoofdelijke stemming (34 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (25 kb) 
 
Notulen (239 kb) Presentielijst (62 kb) Hoofdelijke stemming (408 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid