Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład grup politycznych
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Porządek obrad
 12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (debata)
 13.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (debata)
 14.Finalizacja pakietu Bazylea III (debata)
 15.Europejska Unia Obrony (krótka prezentacja)
 16.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (krótka prezentacja)
 17.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (157 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowań imiennych (34 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (26 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowań imiennych (411 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności