Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie politických skupín
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 11.Program práce
 12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (rozprava)
 13.Zelená kniha o retailových finančných službách (rozprava)
 14.Dokončenie rámca Bazilej III (rozprava)
 15.Európska obranná únia (stručná prezentácia)
 16.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (stručná prezentácia)
 17.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (154 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (34 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (245 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (412 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia