Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 11.Arbetsplan
 12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (debatt)
 13.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (debatt)
 14.Fullbordandet av Basel III (debatt)
 15.Europeisk försvarsunion (kortfattad redogörelse)
 16.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (kortfattad redogörelse)
 17.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (156 kb) Närvarolista (59 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (34 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (410 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy