Indeks 
Zapisnik
PDF 237kWORD 76k
Ponedjeljak, 21. studenog 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav Parlamenta
 4.Sastav klubova zastupnika
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Raspored sjednica Parlamenta za 2018.
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 11.Plan rada
 12.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. (rasprava)
 13.Zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama (rasprava)
 14.Finalizacija Basela III (rasprava)
 15.Europska obrambena unija (kratko predstavljanje)
 16.Ostvarivanje potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima (kratko predstavljanje)
 17.Povećanje učinkovitosti razvojne suradnje (kratko predstavljanje)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Michela Giuffrida prisustvovala je dnevnim sjednicama od 15. srpnja 2014. i 12. studenog 2014., ali njezino ime nije na popisu prisutnih.

Michela Giuffrida dodala je da je bila prisutna na dnevnim sjednicama od 20. listopada 2014. i 12. siječnja 2015., ali da njezino ime nije na popisu prisutnih.

°
° ° °

Govorio je Tibor Szanyi o situaciji u pogledu ljudskih prava u Maleziji.


3. Sastav Parlamenta

Hrvatska nadležna tijela objavila su da su Ivica Tolić i Željana Zovko izabrani na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu umjesto Andreja Plenkovića i Davora Ive Stiera s učinkom od 24. listopada 2016.

Parlament je njihov izbor primio na znanje.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Ivica Tolić i Željana Zovko sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Njemačka nadležna tijela objavila su da je Tiemo Wölken izabran na mjesto zastupnika u Eruopskom parlamnetu umjesto Matthiasa Grootea.

Parlament je to primio na znanje s učinkom od 14. studenog 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Tiemo Wölken sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


4. Sastav klubova zastupnika

Diane James više nije članica Kluba zastupnika EFDD-a i od 19. studenog 2016. sjedi među nezavisnim zastupnicima.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE, ALDE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor DEVE: Željana Zovko

Odbor IMCO: Morten Løkkegaard umjesto Catherine Bearder

Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom: Željana Zovko

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Ivica Tolić

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Dubravka Šuica

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom: Ángela Vallina umjesto Dennisa de Jonga

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Raspored sjednica Parlamenta za 2018.

Konferencija predsjednika na svojoj je sjednici od 27. listopada 2016. usvojila prijedlog rasporeda sjednica u parlamentarnoj godini 2018. kako slijedi:

—   od 15. do 18. siječnja

—   od 5. do 8. veljače

—   28. veljače i 1. ožujka

—   od 12. do 15. ožujka

—   od 16. do 19. travnja

—   2. i 3. svibnja

—   od 28. do 31. svibnja

—   od 11. do 14. lipnja

—   od 2. do 5. srpnja

—   od 10. do 13. rujna

—   od 1. do 4. listopada

—   od 22. do 25. listopada

—   od 12. do 15. studenog

—   28. i 29. studenog

—   od 10. do 13. prosinca

Rok za podnošenje amandmana: utorak 22. studenog 2016. u 12 sati.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 23.11.2016..


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 23. studenog 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD))


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br.541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

U skladu s člankom 322. Ugovora, predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za2017. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - EE kandidat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji kao odgovor na zahtjev Španjolske – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)br. 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU)br. 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

INTA, IMCO

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2016/2030(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Izvješće o Zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama (2016/2056(INI)) - ECON - izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Izvješće o primjeni postupka za europski platni nalog (2016/2011(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2015. (2016/2063(INI)) - ECON - izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Izvješće o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (2016/2076(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Izvješće o novim prilikama za mala prijevoznička poduzeća, uključujući poslovne modele temeljene na suradnji (2015/2349(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Izvješće o ostvarivanju potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima (2015/2350(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Izvješće na temu „Prema konačnom sustavu PDV-a i borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om” (2016/2033(INI)) - ECON - izvjestitelj: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Izvješće o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti (2015/2352(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - izvjestitelj: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice (2016/2080(INI)) - JURI - izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Izvješće o Europskoj obrambenoj uniji (2016/2052(INI)) - AFET - izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2016/2067(INI)) - AFET - izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2115(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2107(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Izvješće o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje (2016/2139(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2015. godine (2016/2150(INI)) - PETI - izvjestitelj: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i Europola (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000121/2016) koje su postavili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Stevens i Julie Girling, Vijeću: Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) koje su postavili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Stevens i Julie Girling, Komisiji: Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Uspostava Jamstva za vještine (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Pristup energiji u zemljama u razvoju (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Finalizacija Basela III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) koje su postavili Bernd Lange i Alessia Maria Mosca, u ime Odbora INTA, Komisiji: Sporazum o ekološkim dobrima (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) koje su postavili Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Vijeću: Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) koje su postavili Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju Rezolucije Europskog parlamenta o Duhanskom sporazumu (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) koju je Parlamnet usvojio tijekom zasjedanja u ožujku 2016. dostupna je na Europarlu.


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od studenog I 2016 (PE 593.806/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a o izmjeni naslova izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju na Zapadnoj obali, uključujući naselja (točka 95. konačnog nacrta dnevnog reda) u „Izazovi za mirovni proces na Bliskom istoku.

Govorili su: Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, i Marita Ulvskog, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (156 za, 172 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjevi Klubova Verts/ALE-a i GUE/NGL-a o upisu kao 6. točke dnevnog reda, nakon rasprave o izvješću Anne Elżbiete Fotyga (A8-0290/2016), izjava Vijeća i Komisije o mišljenju Suda o usklađenosti Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade I Europske unije s Ugovorima.

Govorili su: Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji su obrazložili zahtjev, Anne-Marie Mineur, koja je zahtjev podržala, i Daniel Caspary, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (170 za, 184 protiv, 9 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorio je Andrejs Mamikins u spomen na 54 žrtve urušavanja supermarketa u Rigi 21. studenog 2013.


12. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2015. (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2015. [2016/2063(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Thomas Mann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, i Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

Govorio je Mario Draghi (predsjednik Europske središnje banke).

Govorili su: Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira i Notis Marias.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Luke Ming Flanagan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Ruža Tomašić i Peter van Dalen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič i Nicola Caputo.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Ramon Tremosa i Balcells.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 22.11.2016..


13. Zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama (rasprava)

Izvješće o Zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama [2016/2056(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson predstavio je izvješće.

Govorio je: Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Sergio Gutiérrez Prieto (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds i Ashley Fox.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Ruža Tomašić.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Olle Ludvigsson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 22.11.2016..


14. Finalizacija Basela III (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000136/2016) koje je Komisiji postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON: Finalizacija Basela III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri obrazložio je pitanje.

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, tijekom vremena za izlaganje svog Kluba zastupnika, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira i Annie Schreijer-Pierik.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke i Bernard Monot.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Othmar Karas, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, o finalizaciji Basela III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 23.11.2016..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


15. Europska obrambena unija (kratko predstavljanje)

Izvješće o Europskoj obrambenoj uniji [2016/2052(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 22.11.2016..


16. Ostvarivanje potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima (kratko predstavljanje)

Izvješće o ostvarivanju potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima [2015/2350(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (umjesto izvjestitelja) održao je predstavljanje.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský i Ruža Tomašić.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 22.11.2016..


17. Povećanje učinkovitosti razvojne suradnje (kratko predstavljanje)

Izvješće o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje [2016/2139(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira i Krzysztof Hetman.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 22.11.2016..


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu i Deirdre Clune.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 593.806/OJMA).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti