Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 76k
2016. november 21., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.A képviselőcsoportok tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A Parlament ülésnaptára – 2018
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Ügyrend
 12.Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése (vita)
 13.Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (vita)
 14.A Bázel III véglegesítése (vita)
 15.Európai védelmi unió (rövid ismertetés)
 16.A vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázása (rövid ismertetés)
 17.A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása (rövid ismertetés)
 18.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Michela Giuffrida jelen volt a 2014. július 15-i és a 2014. november 12-i üléseken, azonban neve nem szerepel a jelenléti íven.

Michela Giuffrida jelen volt a 2014. október 20-i és a 2015. január 12-i üléseken, azonban neve nem szerepel a jelenléti íven..

°
° ° °

Felszólal: Tibor Szanyi az emberi jogok malajziai helyzetéről.


3. A Parlament tagjai

Az illetékes horvát hatóságok bejelentették Ivica Tolić és Željana Zovko kinevezését Andrej Plenković és Davor Ivo Stier helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésük első napja: 2016. október 24.

A Parlement tudomásul veszi kinevezésüket.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Ivica Tolić és Željana Zovko elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Az illetékes német hatóságok bejelentették Tiemo Wölken kinevezését Matthias Groote helyére

A Parlament ezt 2016. november 14-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Tiemo Wölken elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. A képviselőcsoportok tagjai

Diane James már nem az EFDD képviselőcsoport tagja és 2016. november 19-től kezdődően a függetlenek között foglal helyet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE, ALDE és a GUE/NGL képviselőcsoport:

DEVE bizottság: Željana Zovko

IMCO bizottság: Morten Løkkegaard Catherine Bearder helyére

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Željana Zovko

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Ivica Tolić

Az EU–Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Dubravka Šuica

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ángela Vallina Dennis de Jong helyére

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


6. A Parlament ülésnaptára – 2018

Az Elnökök Értekezlete 2016. október 27-i ülésén elfogadta a 2018. évi parlamenti ülésnaptár tervezetét, amely az alábbiak szerint alakul::

–   január 15–18.

–   február 5–8.

–   február 28–március 1.

–   március 12–15.

–   április 16–19.

–   május 2–3.

–   május 28–31.

–   június 11–14.

–   július 2–5.

–   szeptember 10–13.

–   október 1–4.

–   október 22–25.

–   november 12–15.

–   november 28–29.

–   december 10–13.

A módosítások benyújtásának határideje: 2016. november 22., kedd, 12 óra.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint 2016. november 23-án, szerdán elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD))


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 322. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Javaslat a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFET, LIBE

- Javaslat az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- Javaslat az európai uniós védjegyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – EE jelölt (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat Spanyolország EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkalmazása kezdő napjának tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Központi Bank elnökével.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

LIBE, IMCO

- Javaslat az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

INTA, IMCO

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról (2016/2030(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Jelentés a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvről (2016/2056(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Jelentés az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazásáról (2016/2011(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Jelentés az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentéséről (2016/2063(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Jelentés a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési tervről (2016/2076(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Jelentés a fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségeiről, ideértve az együttműködésre épülő üzleti modelleket (2015/2349(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Jelentés a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Jelentés a vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázásáról (2015/2350(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Jelentés a végleges héarendszer felé vezető útról és a héacsalás elleni küzdelemről (2016/2033(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Jelentés a tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősségről, kártérítésről és pénzügyi biztosítékokról (2015/2352(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Jelentés az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Jelentés a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Jelentés a biztosok pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatairól – iránymutatások (2016/2080(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Jelentés az európai védelmi unióról (2016/2052(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2016/2067(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Jelentés a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2115(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Jelentés a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2107(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Jelentés a fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozásáról (2016/2139(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Jelentés az európai ombudsman 2015. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2016/2150(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Jelentés az Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000121/2016) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Stevens és Julie Girling, a Tanácshoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Stevens és Julie Girling, a Bizottsághoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) felteszi: Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Nemzetközi légi közlekedési megállapodások (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Készséggarancia létrehozása (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fejlődő országokban az energiához való hozzáférés (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bázel III megállapodás véglegesítése (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) felteszi: Bernd Lange és Alessia Maria Mosca, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A környezeti termékekről szóló megállapodás (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) felteszi: Arne Gericke, Julie Girling és Helga Stevens, az ECR képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) felteszi: Arne Gericke, Julie Girling és Helga Stevens, az ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. márciusi ülés során a Parlament által elfogadott, a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról (PMI-megállapodás) szóló állásfoglalással kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


11. Ügyrend

Kiosztották a 2016. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 593.806/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy módosítsák a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatának a címét: „A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (PDOJ, 95. pont) erre: „A közel-keleti békefolyamat kihívásai”.

Felszólal: Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Marita Ulvskog, a kérés ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (156 mellette, 172 ellene, 15 tartózkodás).

A Verts/ALE és GUE/NGL képviselőcsoportok arra irányuló kérelme, hogy vegyék fel a délutáni napirend 6. pontjaként, az Anna Elżbieta Fotyga jelentéséről (A8-0290/2016) folytatott vita után, a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségével kapcsolatos bírósági véleményről.

Felszólal: Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Anne-Marie Mineur, a kérés mellett és Daniel Caspary, a kérés ellen.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (170 mellette, 184 ellene, 9 tartózkodás).

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Andrejs Mamikins, aki megemlékezik a 2013. november 21-én összeomlott rigai bevásárlóközpont 54 halálos áldozatáról.


12. Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentéséről [2016/2063(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, és Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke).

Felszólal: Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Ruža Tomašić és Peter van Dalen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič és Nicola Caputo.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi és Ramon Tremosa i Balcells.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


13. Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (vita)

Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvről [2016/2056(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sergio Gutiérrez Prieto (az IMCO bizottság véleményének előadója), Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds és Ashley Fox.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák és Ruža Tomašić.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Olle Ludvigsson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


14. A Bázel III véglegesítése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000136/2016) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bázel III megállapodás véglegesítése (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri kifejti a kérdést.

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, képviselőcsoportja felszólalási idejéről, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira és Annie Schreijer-Pierik.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke és Bernard Monot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bázel III megállapodás véglegesítéséről (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


15. Európai védelmi unió (rövid ismertetés)

Jelentés az európai védelmi unióról [2016/2052(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek és Maria Lidia Senra Rodríguez.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


16. A vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázása (rövid ismertetés)

Jelentés a vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázásáról [2015/2350(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (a szerző helyettese) rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský és Ruža Tomašić.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .


17. A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása (rövid ismertetés)

A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozásáról szóló jelentés [2016/2139(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu és Deirdre Clune.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 593.806/OJMA).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat