Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk

2. Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Sander Loones za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang a Hugues Bayet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí