Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

2. Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Sander Loones for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang og Hugues Bayet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik