Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 22. november 2016 - Strasbourg

2. Sprejeti sklep o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017 (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Sander Loones v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang in Hugues Bayet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo in Neoklis Sylikiotis.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov