Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0209(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0326/2016

Внесени текстове :

A8-0326/2016

Разисквания :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Гласувания :

PV 22/11/2016 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0432

Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

3. Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel представи доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Peter Simon, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Emmanuel Maurel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 22.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност