Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0209(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0326/2016

Indgivne tekster :

A8-0326/2016

Forhandlinger :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Afstemninger :

PV 22/11/2016 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0432

Protokol
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg

3. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel forelagde betænkningen.

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Peter Simon for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar og Ruža Tomašić.

Talere: Pierre Moscovici og Emmanuel Maurel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 22.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik