Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0209(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0326/2016

Predkladané texty :

A8-0326/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0432

Zápisnica
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg

3. Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel uviedol správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Peter Simon v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Ruža Tomašić.

Vystúpili títo poslanci: Pierre Moscovici a Emmanuel Maurel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 22.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia