Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0209(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0326/2016

Ingivna texter :

A8-0326/2016

Debatter :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Omröstningar :

PV 22/11/2016 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0432

Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

3. Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Peter Simon för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Ruža Tomašić.

Talare: Pierre Moscovici och Emmanuel Maurel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 22.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy