Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Британските компетентни органи уведомяват за назначаването на John Michael Procter като член на Европейския парламент на мястото на Timothy Kirkhope.

Парламентът отбелязва това, считано от 17 ноември 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, John Michael Procter участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност