Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné britské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že John Michael Procter, kterým je nahrazen Timothy Kirkhope, byl zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s platností od 17. listopadu 2016.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá John Michael Procter v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí